Címerhatározó/Hidvéghy címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Hidvéghy család címerével foglalkozik.


Hídvéghy István 1639.png Hidvéghy.JPG

Hidvéghy István 1639. május 22., Gyulafehérvár I. Rákóczi György címer általa: felesége Szabó Zsófia, gyermekei Márton, István

R 64

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs