Címerhatározó/Hodossy címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Hodossy család címerével foglalkozik.


Hodossy címer.jpg

Igen régi család, mely 1287-ben nyert donátiót a pozsonymegyei Hodosra.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs