Címerhatározó/Hofmeister címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Hofmeister család címerével foglalkozik.


nagykapusi HofmeisterSzerkesztés

   

Nagykapusi Hofmeister Miklós, János, Bertalan és Gáspár 1454. október 9., Prága V. László nemesség és címer

DL 29.081

Az adományban Nagykapusi Hoffmaister Miklós küküllői főesperes és testvérei: János, Bertalan és Gáspár részesülnek, kiknek érdemeiről az armális szövege részletesebben nem emlékezik meg. Nevezettek nemcsak a czímer, hanem az armális szövegében leírt zászló viselésére is engedélyt nyernek.

Az armális birodalmi formában, az oklevél közepére festett czímerképpel van kiállítva. Heraldikai szempontból több tekintetben érdemel figyelmet. A heraldikai szabályoktól eltérőleg érczre érczet alkalmaz nemcsak a czímerképben, hanem a takaróknál ís. Egyedülálló eset a zászló adományozása, melyre a középkori hazai heraldikai emlékekben második példát nem tudunk felmutatni. Hogy a zászló adományozásának mi volt a jelentősége, azt nem tudjuk megmondani. A zászló színeinél fogva talán vonatkozásban van a czímerszerző nemzetiségével, miután a czímerszerző kétségkívül azonos a szász származású Kapusi Miklós küküllői főesperes, fejérvári kanonok, királyi kanczellári protonotariussal, kiről az oklevelek 1455-ben tesznek említést.

Az armális hátlapján XVIII. századi írással a család neve Hatmanstorf-nak van írva. A család 1736-ban nevét Hofmansdorfi előnévvel Hatfaludy-ra változtatta.

(Fejérpataky László és Áldásy Antal : Magyar címeres emlékek; Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság (1901, 1902, 1926))

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1] [2]

Rövidítések

Lásd még: