Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként az Igmándi, Vigmándi család címerével foglalkozik.


Vigmáni (Igmándi) Lőrinc vajda sisakja 1304-es pecsétje alapján
  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs