Címerhatározó/Illésházy címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként az Illésházy család címerével foglalkozik.


róf Illésházy István és neje, gróf Erdődy Anna emléktáblája a XVI. század végéről, Pozsonyban
Ilésházy címer a doborjáni (ma raiding, Ausztria) kastély kapuja fölött
Illésházy és Pálffy címer (1609), Szentgyörgy
Batthyány Szidónia halotti címere (1822), férje, Illésházy János címerével

Illésházy István nádor pecsétje.

Körirata: STEPHANVS : ILLESHAZY : PALATIN(us) : REGNI : HVNG(ariae). Az országos levéltár eredeti példányáról rajzolta Cserna Károly

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még: