Címerhatározó/Jász-Nagykun-Szolnok vármegye címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Jász-Nagykun-Szolnok vármegye címerével foglalkozik.


Jász-Nagykun, Szolnok Vármegye Úrlovas Szövetség

Jasz-Nagykun-Szolnok coatofarms.jpg

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1sz-Nagykun-Szolnok_v%C3%A1rmegye


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs