Címerhatározó/Janits címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Janits család címerével foglalkozik.


klopodiai JanitsSzerkesztés

 

J. István 1845-ben nyert címeres nemes-levelet és Klopodia Temes vármegyei községre adományt. A család Felső-Elefánton, Béden és Menyhén birt földesúri joggal. A család tagjai századon át a honoracziórok közé tartoztak. E család sarja J. Imre (sz. 1856) megyei főszolgabíró, főjegyző, jelenleg országgyűlési képviselő. Címer: Ezüst gerendával, melyen három veres rózsa látható, felül veressel, alul kékkel vízszínt vágva. Felső udvarban arany nyíl, az alsóban hat arany gömb (?). Sisakdísz: természetes pávakiterjesztett farktollakkal.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs