Címerhatározó/Károlyváros címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Károlyváros címerével foglalkozik.


Károlyváros pecsétje
Károlyváros zászlója

Károlyváros címere.gif

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs