Címerhatározó/Kása címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Kása családok címerével foglalkozik.


szentmiklósi KásaSzerkesztés

 

Szentmiklósi Kása István 1608. szeptember 24., Kolozsvár Báthori Gábor nemesség és címer R 64

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]


Kása 1615Szerkesztés

 

II. Mátyás Kása András, és testvérei Lukács valamint György részére 1615. július 15-én Prágában címeres nemeslevelet adományozott. Az oklevelet a plicára vezetett kihirdetési záradék szerint 1617. jún. 13-án Nagykaposon, Ung vármegye közgyűlésén hirdették ki.* [* MUO 238.]

Az oklevelet* [* 590x635/110/130x105 mm.] II. Mátyás, Lépes Bálint nyitrai püspök, valamint Ferenczffy Lőrinc hitelesítette aláírásával. A plicán vörös-kék-arany-fehér zsinóron (restaurált) természetes színű viaszágyba foglalt vörös függőpecsét látszik.

Arany keretben fekete (!) mezőben felül lilával és kékkel, alul kékkel és zöldel övezett arany kartus van, melynek sarkaiban jobbra felül Magyarország, balra felül Csehország, jobbra alul, balra alul Ausztria pólyás, balra alul Burgundia címere látszik. A kartusban lévő damaszkolt lila szőnyegre helyezték a címert, ami a néhol elmosódott szöveg és a címerfestmény alapján: "Álló katonai pajzs, égszínkék színű, alján zöldellő mező terül el, ezen teljes[alakos] magyar vitéz, fejét fekete posztó kalap fedi, vörös … [ruhában], … [fehér nadrágba és sárga] csizmába öltözve, szíjjal övezve egyenesen állni … balja csípőjén nyugszik … , jobbjában pedig kivont kardját – ezen török feje látható – tartani látszik. A pajzsra zárt katonai sisak támaszkodik királyi koronával, vasba öltözött egész emberi kar kivont kardot …[tartva] illően díszíti. A sisak tetejéről … takarók vagyis foszlányok [omlanak alá, innen kék és arany], onnan vörös és ezüst [színben]"* [* „Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris viridi campo in fundo stratum in quo integer miles Hungarus, caput panno nigro pileo tectus, rubri … cothurnisque indutus et cingulo praecinctus erecte stare … laeva lumbis iniecta, dextra vero frameam evaginata, viridi eius capite Turcico sub… posito elevate tenere conspicitur. Scuto incumbentem galeam militarem apertam regio diademate integrum brachium humanum ferro indutum framea… evaginata … proferente ornatam. A summitate vero sive … galeae laciniis seu lemniscis … illinc rubri et argentei …”]

A família további sorsáról, Biharba kerülésérıl további információink nincsenek.[2]

  • Irodalom:

Szálkai Tamás: Armálisok és armalisták a kora újkori Biharban. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár egyéni címeres nemeslevelei (1535-1811) és nemesi iratai alapján. Debrecen, 2010. 58-59. (PhD értekezés) [3]


  • Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs