Címerhatározó/Kékedy címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Kékedy családok címerével foglalkozik.


alsókékedi KékedySzerkesztés

 

Kihalt család, mely a XVI. században szerepelt.

Czimere: Hármas halmon álló daru, csőrében szőllőt, fölemelt jobbjában golyót tartva. Sisakdísz ugyanaz.[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Kékedy 1635Szerkesztés

 

Kékedy Máté 1635. január 17., Sopron II. Ferdinánd nemesség és címer általa: fia Tamás, testvére Bálint, annak gyermekei István, Mihály, nővére Erzsébet

R 64

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[2]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs