Címerhatározó/Körösmart címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Körösmart címerével foglalkozik.


Körösmart 1910.jpg

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs