Címerhatározó/Körmöcbánya címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Körmöcbánya címerével foglalkozik.


KÖRMÖCZBÁNYA CZÍMEREI varm-bars-104.jpg
KÖRMÖCZBÁNYA pecsétje, 1331.jpg

Coa Slovakia Town Körmöcbánya.svg

Körmöcz, mikor Róbert Károly idejében szabad királyi várossá lett, szép czímer birtokába jutott, a mely az idők folyamában, többféle átalakuláson ment keresztül. Mostani czímerében Alexandriai Szent Katalin méltóságos álló alakja látható, fején korona, jobb kezében pálmaág és bal kezében élével a földre támasztva, pajzs van, a pajzs vízszintesen két mezőre (azaz részre) oszlik, a felső mezőben Szt.-Katalin törött kerekét0 s fölötte "C" betüt (t. i. Körmöcz latin nevének első betüjét) és az alsó mezőben Magyarországnak az Anjou-korból való czímerét (azaz jobbról a négy folyamot és balról a liliomokat) láthatni.107

  • Irodalom:

A város címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még: