Címerhatározó/Kőmíves címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Kőmíves családok címerével foglalkozik.


Váradi alias Kalmár címerSzerkesztés

 

I. Lipót, Bécs, 1669. 8. 21., nemesség, címer, Várady alias Kalmár János, általa Kőmíves Katalin, felesége és Kőmíves István, sógora.

MNL OL R 64, 2_0337

Címerleírás: Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum illius trifido viridi monticulo interoccupante, cuius depressioribus partibus integer leo, naturali suo colore effigiatus, divaricatis posterioribus pedibus, corporis mole arrecta erecte sursum stare, capite retro dorsum gyrato, faucibus apertis, lingua rubicunda exserta, caudaque supra dorsum elevata, anteriorum vero pedum sinistro ad rapiendum protenso, dextro autem auriculam vellicans cernitur. Scuto incumbentem galeam militarem craticulatam sive apertam, regio diademate, ex eoque pariter gruem naturaliter effigiatam, pede dextro lapidem tenentem proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc flavis et caeruleis, illinc autem candidis et rubris, in scuti extremitates sese diffundentibus, scutumque ipsum decenter exornantibus. - Nincs címerfestmény [1]

Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/cimereslevel-adatbazis/adatlap/1778


szentjobbi Almássy alias KőmívesSzerkesztés

 
 
Ch→

Nyulásziné:

Almásy István 1676. október 25., Gyulafehérvár Apafi Mihály címer

P 3 Almási cs. lt. 9. sz.

MNL OL:

HU-MNL-OL-P 3-9.[2]

I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem, Gyulafehérvár, 1676.10.25., erdélyi nemesség megújítása, címer, szentjobbi Almássy alias Kőmíves István (Almási alias Kőmives de Szent-Iób), erdélyi főasztalnok részére. Kihirdetése: erdélyi országgyűlés, Gyulafehérvár, 1667. 11. 30.

Címerleírás: Scutum videlicet militare coelestini coloris, in cuius campo sive area, brachium quoddam humanum humerotenus resectum sagittaque trajactus ensem evaginatum et in eo caput turcicum sursum tenere conspicitur. Supra scutum autem galea militaris clausa est posita quam contegit diadema regium gemmis atque unionibus decenter exornatum.Ex cono vero galeae teniae seu lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes utrasque oras seu margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant.

Narratio: nem formuláris

  • Irodalom:

Nyulásziné, No. 1176.

B. Radvánszky Béla: Négy czimerlevél. Turul (4) 1904.

  • Külső hivatkozások:

[3]aknai KőmívesSzerkesztés

 

Aknai Kőmíves Gergely 1700. január 11., Bécs I. Lipót nemesség elismerése és címer általa: felesége Solymosi másképpen György Katalin, gyermeke János

F 21 Armales K nr. 50

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[4]

Rövidítések

Lásd még: