Címerhatározó/Kacsó címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Kacsó, másként Kacsóhy család címerével foglalkozik.


Kacsó, másként KacsóhySzerkesztés

 

Erdélyből, Nagyölyvösről származik, de a múlt század elején a Szilágyságba is átterjedt. Szatmár vármegyében csak a legújabb korban telepedett meg. Tagjai közűl Lajos, a ki 1836 táján meghalt és Albert (1872-1889) szeődemeteri ref. lelkészek voltak. II. Lajos, ny. vasúti főfelügyelő. István, budapesti államrendőrségi hivatalnok. Károly a szatmármegyei állam építészeti hivatal főmérnöke, műsz. tanácsos. Ennek fia Kálmán.

Czímer: kékben, zöld alapon könyöklő pánczélos kar, kardot tart. Sisakdísz: koronából kinövő szomorú fűz. Takarók: kékarany, vörösezüst.[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs