Címerhatározó/Kacsóh címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Kacsóh család címerével foglalkozik.


Kacsóh Bertalan címer, 1556.png

1.1. Törzsszám : HU MNL OL P 1881
1.1. Jelzet : 1_1
1.1. Raktári szám: 1.
1.1. Raktári egység : téka
1.2. Restaurált : NEM
1.2. Formátum : lap (hajtogatott)
1.2. Állapot : foltos, helyenként apró hiányokkal
1.2. Magasság (cm) : 55
1.2. Szélesség (cm) : 60
1.3. Nyelv : latin
1.4. Irattípus : adománylevél
1.5. Tárgy : magyar nemesség, címer
1.6. Fennmaradási forma : eredeti
1.7. Kapcsolódó jelzet :
1.8. Személyek :
Adományozó - I. Ferdinánd - magyar király - - -
Adományos - Kacsóh Bertalan - - - Katsoh -
Adományos által - Kacsóh János - - - -
Adományos által - Kacsóh Máté - - - -
Adományos által - Kacsóh Gergely - - - -
Adományos által - Kacsóh Imre - - - -
Adományos által - Kamánczy Balázs - - - -
Ellenjegyző - Oláh Miklós - esztergomi érsek, fő- és titkos kancellár - - -
Ellenjegyző - Liszthy János - - - -
1.9. Helyek :
Eredeti kiállításának helye - Bécs
1.10. Dátumok :
Eredeti kelte - 1556.06.25
2.1. Megpecsételt : IGEN
autentikus kettőspecsét, törött, a pecsét leszakadt, utólag lett rá visszahelyezve, méret: 13,5

Címerleírás: Scutum videlicet militare, caesium et fulvum, linea nigri coloris per medium transmissa, bipartitum cuius imam partem tria lilia alba, unum deorsum in calce, alia duo paulo altius, ab utroque scuti latere prominentia apposite occupant, a superiore autem scuti parte, corvus expansis aliis, pedibusque distentis, coronam capite gestans, et palmam rostro tenens, in modum volantis, lineam pedibus attingere, et inter lilia ipsa descendere cernitur. Scuto galea est imposita militaris, corona Regia ornata, ex qua duae [...] erectae exsurgunt, et inter eas lilium iterum, aliis prioribus per omnia simile positum [eminet.A] summitate autem galeae, laciniae hinc nigri et caerulei inde caesii et albi coloris diffluentes, scutum utrinque exornant. - Van címerfestmény - - kopott - A címerfestmény fölött felirat: 1558

Címerszőnyeg: Arany keret, damaszkolt vörös háttér
Pajzs: - Reneszánsz pajzs - Arannyal és kékkel vágott - - - -
Címerkép: pálmaág
Címerkép: holló
Címerkép: liliom
Sisak: csőrsisak - korona
Sisakdísz elem: liliom
Sisakdísz elem: bivalyszarv
Sisaktakaró: fekete-arany
Sisaktakaró: kék-ezüst
4.1. Narratio : formuláris
4.2. Kihirdetési záradék : Gyulafehérvár (?) 1556.09.27 4.5. Megjegyzés : Az adományosok nevei utólagos beírásnak tűnnek, de valószínűleg eredetileg is ugyanez volt írva, csak átrajzolták ismét. [1]

  • Irodalom:

Nyulásziné No. 164.

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs