Címerhatározó/Kaján címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Kaján család címerével foglalkozik.


A Kaján címer Nagy Ivánnál

KAJAN CiMER.PNG

Létezett egy megnemesített Kaján család Trencsén megyében.

"A czímeres nemes levelet Kaián Mihály és neje Peörgeő Anna, nem különben testvérei János és György I. Lipót királytól (1669. aug. 24-én Bécsben kiadva) nyerték, mely azon évben kihirdettetett."

A leszármazottak a XVIII. században a Komárom megyei Új-gyallán, Keszegfalván, Érdekújváron, Ó-Gyallán és Verebélyen éltek. Az egyik ág XIX. sz. közepén már Pesten élt.

A címer Nagy Iván alapján:

"A család czímere – mint a metszvény is mutatja – a paizs kék udvarában hármas zöld halmon hátulsó lábain ágaskodó oroszlán, első jobb lábával kivont kardot, a balban arany gyűrűt tartva; hasonló oroszlán emelkedik ki paizs fölötti sisak koronájából is. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

Komárom megyei nemes család, hová Trencsén megyéből származott. A czímeres nemes levelet Kaián Mihály és neje Peörgeő Anna, nem különben testvérei (?) János és György I. Leopold királytól 1669. aug. 24-én Bécsben kiadva nyerték, mely azon évben (feria 4. prox. post Dominicam Ssae et ind. Trinitatis) kihirdettetett. *Egy Kaján Mihály már 1685-ben N.-Szombat város jegyzőkönyvében fordúl valószínűleg a fölebbivel azonos.

Az első szerző Mihálynak kis unokája Ferencz, ki Komárom megyében Keszegfalván lakott, fia János nevére is nemességét Komárom megyében 1779. aug. 4-én kihirdettette. Most nevezett Jánosnak fia Sándor (szül. Érsek-Ujvárott 1802. márt. 18-án) Pest nevesebb ügyvédei sorában áll."

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még: