Címerhatározó/Kallós címer

Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Kallós család címerével foglalkozik.


borozvai KallósSzerkesztés

   

Kalós. (Borzovai)

Szatmár-vármegyei család, mely 1592-ben Borzovára új donatiót kapott. 1716-ban ismét igazolták nemességüket és 1793-ban nemesi bizonyítványt nyertek. Tagjai közűl Dániel 1848 előtt abaújvármegyei főfiscus. - II. Dániel, 1826-38-ban Abaúj vármegye tiszti alügyésze, 1838-48-ig első tiszti alügyésze volt, s 1860-ban ismét tiszt. alügyész. (Mh. 1875.) - József (megh. 1836), a gróf Károlyiak urad. ügyésze. - István (megh. 1858), erdődi plébános, c z. kanonok. - Károly (megh. 1874), 1848 előtt Szatmár vármegye tiszti ügyésze. - Imre, jelen leg ny. pénzügyigazgató. - Pál, nagykárolyi ügyvéd. - Ignácz Pál, orvos. - István, községi jegyző. (Megh. 1907.) - József, honvédhadnagy.

Czímer: kékben, zöld alapon ágaskodó aranyoroszlán, jobbjában görbe kardot tart. Sisakdísz repülésre kész fehér galamb, csőrében három vörös rózsát tart. Takarók: kékarany, vörösezüst.[1]

  • Irodalom:

Külső hivatkozások:

Rövidítések