Címerhatározó/Kapoly címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Kapoly címerével foglalkozik.


Kapoly címere.jpg

Heraldikai leírás: Álló kerektalpú pajzs kék mezejében zöld hármas halom középsőjén arany korona nyugszik, fölötte lebegő helyzetű heraldikai liliom. A két szélső halomból egy-egy szőlőfürttel megrakott, karózatlan, ívesen hajló leveles arany szőlőinda nő ki, melyek kaput alkotva felül összeérnek. A címerpajzsot két oldalról egy-egy alul keresztbe tett szárú, arany makkokkal megrakott zöld tölgyfaág keretezi, alatta lebegő, hármas tagolású, fecskefarok-végződésű íves ezüst szalagon fekete nagybetűs Kapoly felirat olvasható.

Magyarázat: A középkorban két Kapoly létezett egymás mellett, és mindkettő többször cserélt gazdát a XV-XVI. századi története során. Ezt kívánja jelképezni a szőlőtő megkettőzése. Azzal, hogy a szőlőindák egy kaput alkotnak, a település feltételezett néveredetére, a kapu főnévből való származtatásra utalnak. A címer alkotóinak szándéka szerint a szőlőtő itt vallási szimbólum is, illetve a szőlőtermelést is jelzi.

(NAGY ERNŐ: Lulla község története. Tab környéki települések címerei. [1])

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még: