Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Kapra család címerével foglalkozik.


zsuppai Kapra szerkesztés

Krassó vármegye adományos nemes családa. Kapra Konstantin 1821-ki aug. 23-án Salzburgban kelt kir. adománynál fogva I. Ferencz királytól nyerte Krassó megyei Zsuppa helységet, és azzal a nemességet, mely Krassó vármegyében 1822-ki júl. 15-én hirdettettek ki. Fia Kapra Sándor jelenleg is bírja Zsuppát.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs