Címerhatározó/Kapuvár címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Kapuvár címerével foglalkozik.


Renner Kálmán: Kapuvár Város Tanácsa. A hátlapon Kapuvár címere a szocializmus idején

HUN Kapuvár Címer.svg

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs