Címerhatározó/Kapuváry címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Kapuváry családok címerével foglalkozik.


kapuvári KapuvárySzerkesztés

 

Kapuváry József ága 1750 körül, Mária Teréziától a Mindszenti előnevet kapja, és egy egyszarvút ábrázoló címert. A kapuvári Kapuváry Georgius ág változatlanul használja a III. Ferdinándtól kapott darut ábrázoló címert.

  • Irodalom:

RadixForum[1]

Külső hivatkozások:mindszenti KapuvárySzerkesztés

 

Az 1754/55. évi országos nemesi összeíráskor Tolna megyében Kapuváry József fordul elő az igazolt nemesek között, aki Meszlenyi János, Györköny betelepítője unokájának, Sixty Johannának a férje, Cece egyik birtokosa, és II. József idejében Tolna megye alispánja. A család Fejér megyétől 1790-ben nyert megújított nemesi bizonyítványt. A Kapuváryak a „mindszenti”, illetve „újmindszenti” előnevet használták. A család ősi fészke a Baranya megye területén fekvő középkori Mindszent (a török idők után Újmindszent) település volt, amely a mai Bogádmindszent község része volt. A Kapuváryak sorából a XVIII. század második felében még két nevezetes egyházi személyiséget emelhetünk ki. Egyikőjük Kapuváry Márton, aki a tolnai plébániáról került 1740-ben Pécsre, majd ott 1749-66-ig székes káptalani mesterkanonok volt. Ő építtette Pécsett a Janus Pannonius utcában álló, ma „lakatos” házként ismert épületet 1744-ben, amely mai végleges alakját 1772-ben kapta meg. Az építkezések emlékét a homlokzaton két egymás mellé helyezett címer őrzi: az egyik a Kapuváry címer, a másik a későbbi átépítést végző kanonoké. picture of a hist15_1 A Cecén született újmindszenti Kapuváry Antal, a már említett Kapuváry József fia, veszprémi kanonokként írta be nevét a város történetébe. Az ő 1793-ban építtetett háza is Veszprém egyik nevezetessége. Halála előtt a megyének adományozta, hogy itt szülhessenek a házasságon kívül élő asszonyok, nevelhessék a kitett gyermekeket. A később városházaként is funkcionáló épület homlokzatát szintén a Kapuváry címer díszíti. A családi jelvényt a györkönyi temetőben álló sírköveken közelebbről is megszemlélhetjük. A címerpajzs közepét egy hármas halom mellett ágaskodó egyszarvú (unicornis) foglalja el. A homloka közepéből kinövő szarvat viselő fehér színű ló a heraldikában meglehetősen gyakori szimbólum, és elsősorban az erőt, a hatalmat jelképezi. Mellette jobb oldalt holdarc, balról hatsugarú csillag látható. A kehely formájú címersisak díszeként fent megismétlődik az egyszarvú alakja. A sisakból kétoldalt kiinduló, a pajzsot közrefogó takaró stilizált növényt ábrázol. [2]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs