Címerhatározó/Karád címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Karád címerével foglalkozik.


Karád címere.jpg Coa Hungary Town Karád.svg

Heraldikai leírás: Álló csücsköstalpú tárcsapajzs, melynek kék mezejében lebegtetett zöld fészekben a mellén szakított sebből patakzó vérével gyermekeit tápláló kiterjesztett szárnyú pelikán látható. A pajzs tetején lévő jobbra fordult rostélyos sisak ékkövekkel díszíteti leveles arany koronáján ezüst páncélos kar könyököl, mely aram markolatú ezüst kardot tart kezében. A takaró jobbról és balról kék arany.

Magyarázat: A vérével gyermekeit tápláló pelikán az önfeláldozást, az áldozatkészséget szimbolizálja, amely történetük során mindvégig jellemezte a karádiakat, elég csak az 1848-49-es szabadságharcban, illetve az I. és a II. világháborúban hozott áldozataikra és vitézségeikre emlékeznünk. A XIV. században királyi birtok volt Karád, ezt jelképezi a pajzsdíszben lévő korona. A török felszabadító háborúk eseményeire utal a sisak és a páncélos kar. Ez utóbbi a harcokban érdemeket szerzett karádi illetőségű Grubanics báró címerében is szerepel.

(NAGY ERNŐ: Lulla község története. Tab környéki települések címerei. [1])

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs