Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Kayser (olv. Kajzer) család címerével foglalkozik.


gaádi Kayser szerkesztés

 

Régi nemes család. A címert Kayser János, Sebestyén dr, kir.sófelügyelő kapta Mária-Terézia magyar királynőtől 1746. december 1.-én kelt diplomájával, apja: György és nagybátyja: Mihály hőstetteiért Bécs felszabadítása során. Samú 1811-ben donációt kapott Gaád község 1/6.-ára I.Ferenctől, mert annak idején János-Sebestyén nem kaphatott. Ez előtt már megvette Szkulyát (Szigetfalu). A család leszármazása a MyHeritage programon követhető. Ennek elsőszülött fia István volt, akinek nem volt családja! (s ennek unokája Albert és dédunokája Elek Gertenyesen birtokosok.)

  • Irodalom: Lendvai Miklós: Temes Vármegye Nemes Családjai, III. kötet 32. oldal (néhány tévedéssel). Javítása: br. Gudenus János-József: Nobilitas 2015 XI. évfolyam, 229. oldal

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások: Lendvai tervezett 4. kötetében lett volna!? Ez a kép a Banatera-ból való! Rendelkezésemre áll a MOL-tól: a Mária-Terézia által jóváhagyott színes címer, és a családi archívumból származó, család által használt címerkép. Ha szükséges, gadykl@t-online.hu címről meg tudom küldeni.

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs