Címerhatározó/Kemp címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Kemp család címerével foglalkozik.


Kemp Mihály (1792–1865) főesperes címere.jpg

Kemp Mihály (1792. szept. 18. Szebelle, Hont vármegye, –1865. máj. 20. Esztergom) theologiai doktor, kanonok, bulcsi apát, főszékesegyházi főesperes, történész címere.

1819-ben Pazmaneum lelkiigazgatója, 1826-tól érseki könyv- és levéltárnok lett. 1840. június 10-én pozsonyi, 1845. június 2-án esztergomi kanonokká, 1850-ben nógrádi főesperessé, 1853. augusztus 6-án Szent Mártonról nevezett bulcsi (Solymosvár mellett) apáttá, 1859. július 17-én főszékesegyházi főesperessé, majd a pápa főpapjává neveztetett ki.

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs