Címerhatározó/Kemse címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Kemse címerével foglalkozik.


Coa Hungary Town Kemse big.svg

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs