Címerhatározó/Keszthely címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Keszthely címerével foglalkozik.


Keszthely 20 éve város - M.É.E. Keszthelyi csoportja 1974
György Ferenc: Keszthely-Dunántúli Éremcsere Nap 1974 (címer a szocializmus idején)

HUN Keszthely Címer.svg

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs