Címerhatározó/Kisújszállás címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Kisújszállás címerével foglalkozik.


Kisújszállás Város Tanácsa díjérem (címer a szocializmus idején)

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs