Címerhatározó/Kisbárapáti címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Kisbárapáti címerével foglalkozik.


Heraldikai leírás: Álló csücsköstalpú pajzs, melynek vörös mezejében hegyével felfelé, élével jobbra fordított ezüst csoroszlya, mellette hegyével felfelé, élével balra fordított ezüst ekevas látható. A két címerelemet jobbról négy zöld levéllel és három kék szőlőfürttel megrakott szőlőinda, balról, két levéllel és három kalásszal megrakott arany búzaszál keretezi, melyek szára alul egymásra van illesztve.

Magyarázat: A címer megegyezik az Országos Törzskönyvi Bizottság által elfogadott, és 1908-tól 1949-ig használt községi címerpecséttel. A pajzsban szereplő szőlőtő a település több évszázados hagyományokra visszatekintő szőlőtermesztésére, az arany búzaszál, valamint az ezüst csoroszlya és ekevas az ugyancsak hagyományos növénytermesztésre, a megélhetést biztosító mezőgazdasági tevékenységre utal.

(NAGY ERNŐ: Lulla község története. Tab környéki települések címerei. [1])

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még: