Címerhatározó/Kismaros címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Kismaros címerével foglalkozik.


Kismaros pecsétlenyomata, a 19. sz. 1. fele

HUN Kismaros Címer.svg

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs