Címerhatározó/Kissolymosi címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Kissolymosi család címerével foglalkozik.


cseherdfalvi Miklós másképpen Kissolymosi

szerkesztés

   

Cseherdfalvi Miklós másképpen Kissolymosi Ferenc 1643. november 22., Gyulafehérvár I. Rákóczi György nemesség és címer általa: fia György

R 64

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs