Címerhatározó/Kisszántó címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Kisszántó címerével foglalkozik.


Kisszántó 1910.jpg

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs