Címerhatározó/Kistárkányi címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Kistárkányi család címerével foglalkozik.


Kistárkányi 1434 szerkesztés

 

   

Kistárkányi Dénes 1434. december 23-án Pozsonyban Zsigmondtól kapott címert testvéreival és atyafiaival Jánossal, Benedekkel, Osvalddal, Andrással.

megj.: a címer a szövegben nincs leírva

DL 13.000

A jelenetes czímer valósággal beszél, elmesél egy epizódot, mely a czímerszerzővel megtörtént. Szinte kiolvassuk a képből, hogy Kistárkányi Dénest éjjel, álmában meglepi egy farkas; és ő ilyen pőrén, éjjeli pongyolában, egy szál karddal és puszta kézzel diadalmasan megküzd vele. A festő e jelenetet a maga teljességében, a czímerszerzőt arczképszerű hűséggel ábrázolva, veszi fel a czímerbe, mig a sisakdíszben az átélt küzdelmet csak részleteiben, és némileg módosítva, ismétli. Ügyességre vall, hogy e jelenetes és jelentéses sisakdíszt kisegítő gyanánt választott szárnyon alkalmazza; másrészt azonban nem helyes, hogy a pajzsot túlságosan magasnak és keskenynek rajzolta. A kép jelentéssel bíró és arczképszerű hűségre törekvő czímereink közt – igaz, a heraldikai szépség rovására – kiváló helyet foglal el.

Kistárkányi Dénes az oklevél szerint leginkább azzal szolgált rá a király kegyelmére, hogy urát császárrá történt koronáztatásakor útjaiban kisérte. Jelen volt Milanoban, hol a lombard vaskoronával és Rómában Szent Péter templomában, hol IV. Eugén pápa a császári koronával övezte Zsigmond fejét. Érdemeiért rokonai is részesek a czímeradományban.

(Fejérpataky László és Áldásy Antal : Magyar címeres emlékek; Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság (1901, 1902, 1926))

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1] [2]

Rövidítések

Lásd még: