Címerhatározó/Kistarcsa címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Kistarcsa címerével foglalkozik.


1978. december 31-én Kistarcsa és Kerepes községek egyesítésével jött létre Kerepestarcsa Pest megyei község. 1994. december 11-én a két település ismét különvált.

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs