Címerhatározó/Klapka címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Klapka család címerével foglalkozik.


Klapka 1841.jpg

A család első ismert őse Károly (szül. 1756) Csehországból vándorolt be, II. József császár uralkodása alatt s a Délvidéken telepedett le, hol a tábori gyógytárak szervezésével volt megbízva. 1794-ben Temesvárott megvette a Fekete Sashoz címzett gyógyszertárt. Másodszülött fia József, 1805-ben a Temesvárott szervezett felkelőcsapat főhadnagya lett. 1819-ben Temesvár polgármestere, 1825-ben és 1832-36-ban a város orsz. követe. 1841 júl. 15-én magyar nemességet nyert V. Ferdinánd királytól. Fiai: József (szül. 1807, †1840), aki az atyjától alapított temesvári nyomdát vezette, - Nándor (szül. 1808, †1895) cs. és kir. vezérőrnagy, György (szül. 1820, †1892) 1848-49-iki honvédtábornok, Komárom várának hős parancsnoka.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs