Címerhatározó/Koich címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Koich család címerével foglalkozik.


Koich címer.jpg

Jefta eszéki kereskedő 1783. jan. 24-én Féregyháza kincstári birtokot megvásárolván, arra II. József császártól adományt nyert. Ez adománylevelet I. Ferencz király 1802 szept. 16-án kelt elhatározásával megerősítette. Jefta fia György (†1823), ennek fia Péter 1844-ben eladta a féregyházi birtokot báró Sina Györgynek.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs