Címerhatározó/Kolozs címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Kolozs címerével foglalkozik.


Kolozs rend tan varos 1902.jpg

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs