Címerhatározó/Kolozsváry címer

Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Kolozsvári, Kolozsváry, Kolosváry, Colosváry családok címerével foglalkozik.


Wagner vagy Colosváry szerkesztés

 

I. Rudolf magyar király (1576-1608) saját kezű aláírásával ellátott, latin nyelvű, címeres nemesi adománylevele. Kelt: Prága, 1603. II. 4.

Wagner vagy Colosváry Mihályt — valamint az ő révén lányait, Annát és Borbálát — érdemei elismeréseként nemesi rangra emeli.

A Nyitra vármegyei családról — bár több Kolosváry família is felbukkan — a rendelkezésünkre álló szakirodalomban nem találtunk említést. Pergamenoklevél, zsinóron függő viaszpecséttel.

  • Irodalom:

Központi Antikvárium, 129. árverés (2013. 12. 6.) - 134. tétel [1]

  • Külső hivatkozások:

 

Olasz másképpen Kolozsváry István 1636. november 26. Bécs II. Ferdinánd címer általa: testvérei Ferenc, Katalin, Anna. Barbara

P 108 Esterházy hg.-i lt. Rep. 48. Fasc. C. No. 54..

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[2]

Rövidítések


kolozsvári Kolozsvári szerkesztés

 
kolozsvári Kolosváry Sándor címere, Ferenc József, 1913

 

Kolozsvári Kolozsvári másképpen Bogdán Sámuel 1677. március 22., Fogaras vára Apafi Mihály címer

R 64

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[3]


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs