Címerhatározó/Kolumbán címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Kolumbán család címerével foglalkozik.


olasztelki KolumbánSzerkesztés

 

A címert Apaffi Mihály fejedelemtől kapták 1663-ban.

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs