Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Komáromy , Comáromy családok címerével foglalkozik.


Komáromy 1626 szerkesztés

 

Az Esztergomból eredő Komáromyak ősei, János és fia, Pál, 1626-ban nyertek II. Ferdinánd királytól címeres nemesi levelet. A család 1913-ban költözött Kazárra, Runyai Soldos Béla uradalmába. [1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


kóji Comáromy szerkesztés

A biharmegyei Kójról nevezett család el volt terjedve Abauj, Bihar, Borsod, Heves, Máramaros, Bereg, Zemplén, Ugocsa és Nógrád vármegyékben. Komáromynak is irta magát.

Czimere: Kék mezőben arany leveles koronából (vagy koronás halomból) kiemelkedő, könyökére támaszkodó pánczélos kar, kezében három szakállas nyilat tartva. Sisakdísz: fehér egyszarvu, szarván arany karika (vagy arany leveles korona). Takaró: kék-arany, vörös-ezüst.[2]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs