Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként az Koncsek család címerével foglalkozik.


dvoreczi Koncsek szerkesztés

 
Zabori Koncsek címer Ch→
 
Koncsek Eszter címere
 
Zabori Koncsek Bernát címere

Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor Borsodmegyében Bernát; Hontmegyében András, István; Turóczmegyében 3 Bernát, Mihály, Imre, Pál, 3 Ádám, Imre, özv., Zakariás, 5 János, Dávid, Sámuel, Péter igazolják nemességüket. – A család nemessége Arad- és Pestmegyében is kihirdettetett. – Czímerpecsét Pestmegye levéltárában.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Kempelen

Rövidítések

Lásd még: