Címerhatározó/Kormuth címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Kormuth család címerével foglalkozik.


remete-poganyesti KormuthSzerkesztés

 

Kormuth Antal 1838-ban május 8-án Csanád megyétől nyert nemesi bizonyítványát lakhelyén Krassó megyében 1841.-ki január 7.-ki közgyűlésben hirdetetté ki. Krassó megyéből ismét Arad megyébe költöztek, és birtokukat Remete-Poganyestet bírja Patyárszky György.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs