Címerhatározó/Koronghy címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Koronghy család címerével foglalkozik.


koronghi KoronghySzerkesztés

 

Spechner János temesvári polgármester, valamint nejétől Sprung Ernesztinától született Ernő-Mór, Mór-Károly, Henrik-Károly, Amália-Antonia-Erzsébet, Ágnes és Valeria-Johanna-Katalin nevű gyermekei 1837 febr. 9-én nyertek magyar nemességet, családnevüknek K-ra való átváltoztatása mellett. A címeres nemes levelet 1838-ban hirdették ki Temes vármegyében. A család Baraczházán birtokos.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs