Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Koszta családok címerével foglalkozik.


pecsétszegi Koszta

szerkesztés

 

Pecsétszegi Koszta másképpen Farkas 1630. április 16., Kolozsvár Brandenburgi Katalin címer általa: fiai Máté, János

F 21 Armales K 13

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]apáti Koszta

szerkesztés

Apáti Koszta (Koszta de Apati) György, általa fiai István és Mihály (I.) címereslevelét II. Rákóczi György fejedelem adományozta, 1650. február 28-án Gyulafehérváron, amit ugyanezen év június 8-án Zaránd vármegye Borosjenőn tartott közgyűlésén hirdettek ki.* [* MUO 164. Régi jelzet: Bihar megyei törzsanyag 51/CXXVI-1929. 130.]

Oklevelüket* [* 625x765/100/– mm.] II. Rákóczi György fejedelem, valamint a fejedelmi titkár Pálóci Horváth János írta alá.

A jó állapotú nemeslevél egykori függőpecsétjére mára csak vörös-fehér kék zsinórja emlékeztet. A címerfestmény hiányzik, a szöveg leírása szerint a címer: „Álló katonai pajzs, melynek mezejében vagy udvarában egész férfi[alak] zöldellő ruhába öltözve egyenesen állni, jobbjában vérben ázó kivont kardját a magasba emelve, bal kezében pedig búzakévét tartva látható. A pajzsra nyílt katonai sisak támaszkodik, amit ékkövekkel és gyöngyökkel nagyon díszített királyi korona fed, a pajzs mindkét oldalára innen és onnan különböző színű szalagok vagy foszlányok omlanak alá, és a pajzs mindkét oldalát vagy szélét szépen körülveszik és díszítik.”* [* „Scutum videlicet militare erectum in cuius campo sive area homo integer viridi veste indutus erectus stare, dextra gladium evaginatum sursum elevatum et sanguine tinctum, sinistra vero manibus manipulum tritia tenere cernitur. Scuto incumbit galea militaris aperta, quam contegit diadema regis gemmis et unionibus apprime ornatum ab utroque latere scuti teniae seu lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes utrasque oras, seu margines pulcherrime ambiunt et exornant…”]

A leszármazottak közül Koszta Mihály (II.) és András 1742-ben Váncsodon taksás telken ültek, Mihály fiai Miklós, János és Mihály (III.) 1763-ban ugyanott együtt vesznek részt a nemességigazolásban.* [* HBML IV. A. 1/j. 1. k. 2119., 2. k. 615.][2]

  • Irodalom:

Szálkai Tamás: Armálisok és armalisták a kora újkori Biharban. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár egyéni címeres nemeslevelei (1535-1811) és nemesi iratai alapján. Debrecen, 2010. 86-87. (PhD értekezés) [3]


  • Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs