Címerhatározó/Kovacsóczy címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Kovacsóczy család címerével foglalkozik.


Kovacsóczy Farkas címere 1581 (balról az első)
  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs