Címerhatározó/Kranz címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Kranz család címerével foglalkozik.


Kranz Alajos (1788-1860) apát címere.jpg

Kranz Alajos

1850. esztergomi kanonok, szent Margitról címzett bélai apát

1788. okt. 13. – 1860. okt. 21. Esztergom.

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs