Címerhatározó/Kratochvil címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Kratochvil család címerével foglalkozik.


Kratochvil Mihály (1753-1829) teológiai doktor címere.jpg

Kratochvil Mihály teologiai doktor, író

1753. febr. 22. Gyermely – 1829. aug. 15. Esztergom

1786-ban nagyölvedi plébános, ahol 31 évet töltött.

1817-1822-ig a nagyszombati papnevelő intézet rektora volt. 1817. esztergomi kanonok, 1821. szent Ipoly Zobor hegyről nevezett apát, 1823. nyitrai esperes lett. Író, teológus.

Kratochvila János csizmadia és Kelepec Judit fia, kereszteltetett Bajnán, Esztergom vármegye.

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs