Címerhatározó/Krautmann címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Krautmann család címerével foglalkozik.


Krautmann József (1789-1855) püspök címere.jpg

Krautmann József

Esztergomi kanonok, általános érseki helynök, fölszentelt tinnini püspök.

1815: Nagyszombatban helynökségi levéltáros. 1817: szentszéki jegyző, 1825: titkár. 1837. II. 9: esztergomi kanonok, 1844: nyitrai főesperes, 1850: általános érseki helynök, 1852. megerősített, Esztergomban fölszentelt tinnini püspök.

/Scitovszky hercegprímás temette./

1789. szept. 7. Beckó, Trencsén vármegye – 1855. júl. 1. Esztergom.

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs