Címerhatározó/Kray címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Kray család címerével foglalkozik.


Nemesi címer 1662
Bárói címer 1792
Kray Pálné sírmléke Bártfán, 1782

A késmárki születésű Kray Pál a hétéves háborúban tünt föl, a török háború befejeztével 1789-ben bárói rangot nyert, Horát és Kloskát leverte, Pichegrut Németalföldön legyőzte, 1798-ban Itáliában harczolt fényes eredménynyel s táborszernagy lett. Kray Pál 1804-ben Pesten halt meg s szép síremléke a belvárosi Nagy-Boldogasszonv-templomban látható.

Nagy Iván:

A bárósági czimer következő: a paizs kék udvarában hármas sziklán hátulsó lábain álló oroszlán, első jobb lábával kardot, a másikkal arany paizsot tartva. A paizsfölötti bárói koronán három koronás sisak áll, a jobb oldaliból egy kék dolmányos, vörös bugyogós, zöld turbános török nől ki, kezében lófarkú zászlót tartva; a baloldali sisak koronájából egy erdélyi oláh fekete süveggel emelkedik ki, jobb kezével 459egyenes kaszát tartva; a középső sisakból a paizsbelihez hasonló oroszlán emelkedik ki. Foszladék mindkét oldalról arany-kék.

Siebmacher:

Kray später v. Krajova u. Topolya.

Wappen: In B. auf gr. Boden ein doppelschwänziger g. Löwe in d. erhobenen Rechten ein Schwert, in d. Linken einen Buchdrucker-Winkelhaken v. natürl. Form u. Farbe haltend. Kleinod: Der Löwe wachsend. – Decken: bg. – rs. (Leg. C. Ctt A. Zips).

Wappen, freiherrl.: Schild wie oben, der Löwe hier einfach geschwänzt, auf n. Felsgesteine stehend. – Drei Helme. I. Schnurrbärtiger Mann Türke), in b. Oberkleide, r. Hose und w. Turban mit gr. Kappe, in d. erhobenen Rechten eine Stange haltend deren Spitze mit einer, mit d. Hörnern nach aufwärtsstrebenden s. Mondessichel u. dann mit einem abwärtsflatternden w. Rosschweife besteckt erscheint, die Linke in d. Hüfte gestützt. – II. Der Löwe wachsend. – III. w. gekl. Mann mit über d. Brust gekrentzen # Riemen u. hoher spitzer Lammfellmütze, in d. erhobenen Rechten eine pfahlweise befestigte Seuse, die Linke in d. Hüfte gestützt haltend. – Alle Decken: bg. (Adami. Scuta Gent. V.).

Adels- u. Wappenbrief v. König Leopold I., d. d. 3. Juni 1662 für Paul Kray.

Freiherrenstand v. König Franz I., d. d. S. Sptbr. 1792 für Paul Kraj v. Krajova u. Topolya, welcher am 19. Januar 1804 zu Pesth, als Ritter des M. Theresien-Ordens u. Feldzeugmeister verstarb u. dortselbst in d. inneren Stadtpfarrkirche begraben wurde.

Ursprünglich aus d. Sároser Ctt stammend, übersiedelte dieses Geschlecht, später in d. Zips.

Die Meldung von Nagy Iván (nach Tudományos gyüjtemény, 1830 I. 68), dass der Freiherrenstandserwerber Paul, i. J. 1788 mit d. Prädikate „Krajova” in d. Adelstand erhoben wurde, dürfte, wie wir soeben gesehen, auf Irrthum beruhen u. sich mutmasslich, entweder nur allein auf Prädikatsverleihung oder auf Adelserneuerung beziehen. Das zweite Prädikat, wird auf Grund d. königl. Donation auf Topolya (im Békeser Ctt), fürden genannten Paul, seit 1804 geführt. Jacob Kray, Richter von Käsmark, wurde i. J. 1709 auf Befel des Generals Heister, hingerichtet. Dieses Geschlecht, ist in diesem Jarhundert gänzlich erloschen.

(Siebe auch: N. J. VI. 457–459).


  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs