Címerhatározó/Kruchio címer

Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Kruchio, Krutsó család címerével foglalkozik.


komádi KruchioSzerkesztés

 

Ősei Olaszországból települtek Komádiba, Komádiból Gyomára. Református nemesi család, a címert a török kiűzéséért kapták, Bethlen Gábor erdélyi fejedelemtől 1628. július 22-én.[1]

A Komádi lakosok vertek le egy Várad ellen felvonuló teljes török hadat egy Komádi környéki csatában. Ezt a csatát vezették a Kruchiók vagy Krucsók. Tehát ekkor már Ők is Komádi lakosok voltak. Ez egy a várostól É-i irányban található határrészen történt. Ezt a területet mai napig Törökszigetnek hívják.[2]

Családi címerük leírása: álló, csücsköstalpú vörös pajzsban lebegő, könyökben meghajlított, jobbrafordult, páncélos jobbkar markában felfelé kivont aranymarkolatú egyenes kardot tart, melyre vértől csepegő török fej van szúrva. A pajzson szembefordított, koronás, zárt lovagsisak van. A sisak takarója: jobbról kék-arany, balról vörös-ezüst. [3]

  • Irodalom:

Külső hivatkozások:

Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs