Címerhatározó/Krusith címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Krusith (olv. Krusics) család címerével foglalkozik.


Krusith Ilona pecsétje 1583.jpg

Krusith Ilonának (már mint Dietrichstein Zsigmondnénak) aláírása és pecsétje (87. l.) 1583-ban kelt leveléről vétetett, mely ugyanott őriztetik. A pecsét a czimerpajzsban és a sisakdíszben mellét tépő pelikánt ábrázol, a sisak két oldalán KI – AM betükkel; másolta Passuth Ödön. Az aláírás olvasása: Detristanne Kruzyt Illona mp.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs